Köpvillkor

Villkor för beställning på www.ingers.se     

Allmänna villkor för e-handelsbeställningar på www.inger.se (Staglabergets Salonger Småland AB, 559102-5084) med registrerad bifirma "Ingers Smörgåsar".

Allmänt

För dig, som är privatperson, gäller Distansavtalslagen (se nedan angående ångerrätt) samt Konsumentköplagen, som har strikta bestämmelser, vilket innebär att lagen gäller, trots att du har avtalat om något annat. För företag, inklusive enskilda näringsidkare, gäller Köplagen, som är dispositiv, vilket innebär att avtal mellan företag gäller i första hand före lagen.

Vi följer Dataskyddsförordningen (GDPR). När du, som är privatperson anger dina uppgifter, godkänner du också att vi lagrar och använder dina personuppgifter i vår verksamhet för att på bästa sätt kunna fullföra våra åtaganden gentemot dig. Vi skyddar dina uppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR), och du har rätt att få ta del av uppgifterna, veta vem som sett dem samt att få dessa raderade om du så önskar. Vår fullständiga integritets-policy kan du läsa här.

Skulle något villkor befinnas ogiltigt enligt vad som gäller enligt svensk eller EU rätt ska detta inte innebära att köpvillkoren i sin helhet blir ogiltiga utan det ogiltiga villkoret ska i så fall ersättas med likvärdig lagenlig text.

Betalning och Leverans

När du lagt varor i varukorgen och går till kassan, framgår vilket betalningssätt som gäller, om priserna är inklusive eller exklusive moms samt vilken momssats som i givet fall gäller. 

Utöver priset kan det tillkomma kostnader för frakt. Dessa finns i så fall angivna i webbutikens kassa. Normalt tillkommer inga ytterligare avgifter, men om så är fallet vill det klart framgå under beställningsprocessen.

I webbutiken kan varor eventuellt vara markerade med leveransindikering. Vi förbehåller oss rätten att stryka ej levererbar vara från din order med prisavdrag för densamma. Önskar du beställa annan, likvärd vara, är detta att betrakta som en ny order.

När du gör din beställning framgår det i kassan vilket leveranssätt och avhämtningsställe, som gäller för dig att komma till. Det är ditt ansvar att se till att adressen, som du angett vid beställningstillfället, är korrekt. 

Oavhämtad försändelse

Det är ditt ansvar att hämta ut försändelsen på utlämningsstället på den tid, som du angett. Om du inte kan fullgöra detta, kommer vi att debitera dig livsmedlen. Betalas inte denna kostnad, lämnas kravet till inkasso.

Ändring av beställning

Du kan göra ändringar i din beställning så länge inte de beställda livsmedlen är producerade. Om ändringen godkänns kommer eventuella prisdifferenser att regleras enligt det pris, som gäller vid ändringstidpunkten. Privatpersoner har ångerrätt, se under rubriken ”Ångerrätt”.

Avbeställning

En avbeställning måste göra minst 48 timmar före den tidigare angivna avhämtningstiden / leveransen. En avbeställning är inte giltig förrän du mottagit bekräftelse från oss antingen muntligen eller skriftligen. Avbeställning görs endast per telefon på 0470 - 268 50 under våra öppettider.

Betalsätt:

Görs vid avhämtning i butik. Företag kan beställa mot faktura, då tas fakturaavgift om 50 kr ut.

Ångerrätt:

Det går att avboka en beställning fram till 48 timmar före leverans / hämtning. Beställningar till 50 personer eller mer måste avbokas 72 timmar för leverans / hämtning, annars debiteras halva priset för beställda livsmedel.

Reklamation

Vid fel i vår leverans, kontakta oss och uppvisa det livsmedel du beställt online tillsammans med din beställningsbekräftelse.

Leveranstid

Beställningar gjorda före lunch kan avhämtas dagen därpå på en utvald tid. (Med undantag för stora beställningar till 50 personer och uppåt, som behöver göras minst 48 timmar före leverans.) OBS: För helger gäller speciella regler för webbeställningar. Det går att beställa fram till kl 13.00 före aktuell helg. Därefter går det inte att beställa på webben för den helgen, men det går bra att ringa in sin beställning på 0470-26850. Till datum längre fram i tiden går det såklart alltid att beställa, med undantag för vissa röda dagar.

OBS: Vi har vissa produkter som måste beställas tre arbetsdagar i förväg. Bland annat vår exotiska bricka.

Beställning

Om du är under 18 år måste du ha målsmans tillstånd. Sådant tillstånd kan ges genom att en förälder skickar sitt uttryckliga tillstånd till oss med e-post. Alla falskbeställningar spåras och polisanmäls, och om vi lidit ekonomisk skada kommer vi att kräva skadestånd.

Force Majeure

Båda parter ska vara befriade från fullgörande av avtalet om fullgörandet förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Följande och liknande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder där de hindrar eller försvårar avtalets fullgörelse: eldsvåda, krig, mobilisering, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, allmän varuknapphet, knapphet på transportmedel, strejk, lockout, elavbrott, inskränkningar i form av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer som har sin grund i sådan omständighet som avses i denna punkt eller andra omständigheter som part ej kan råda över, som antingen hindrar eller försvårar parts fullgörande i sådan grad, att det ej kan ske annat än till onormalt hög kostnad.

Tryckfel m.m.

Vi reserverar oss mot eventuella tryckfel samt mot fel i information och specifikationer vad gäller varor och tjänster som förekommer i vårt sortiment.

Tvist

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) tillhandahåller ett kostnadsfritt förfarande, som privatpersoner kan utnyttja i tillfälle av tvist. Vi har som policy att alltid följa ARN:s rekommendationer. Tvist mellan företag avgörs av allmän domstol.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.