Integritetspolicy

Denna policy syftar till att klargöra hur Staglabergets Salonger i Småland AB (nedan kallat "Vi" eller "Företaget") hanterar Cookies och personuppgifter för att efterfölja GDPR, dataskyddslagen som gäller från 25/5 2018.

Cookies

För att underlätta dina aktiviteter på webbsidan använder vi cookies. Uppgifterna innefattar bland annat ditt IP-nummer, typ av enhet och tekniska data. Syftet är att kunna skapa en bättre upplevelse för besökaren och kunna presentera rätt information utifrån besökarens aktivitet. Vi använder även tredjepartscookies från Google och Facebook. Vi använder cookies på följande sätt:

  • Kontrollerar hur webbplatsen används genom att se på trafikmönster. Vi kan därigenom utforma sidan för att ge dig som användare bästa upplevelse.
  • Vi anpassar våra tjänster så att du bara får reklam som är relevant för dig. Om du inte vill ta emot cookies kan du i din webbläsare ändra inställningar för cookies, och du kan även spärra cookies.

Integritetspolicy

Introduktion

Företaget registrerar och lagrar personuppgifter i våra kundregister. Där behandlar vi främst de personuppgifter som anges i beställningsformuläret, till exempel i form av namn, adress, e-post och telefon. Uppgifterna används främst i syfte att säkerställa avtalsuppfyllnad.

Vi använder även personuppgifterna till utskick av nyhetsbrev med syfte att hålla våra kunder uppdaterade om förändringar och uppdateringar gällande företagets olika verksamheter.

Vi kan även komma att använda personuppgifterna i syfte att följa upp kundrelationen samt vid eventuella utskick av erbjudanden från företaget. Företaget följer SWEDMA:s etiska riktlinjer vad gäller direktmarknadsföring.

Vi dokumenterar dessutom viss kommunikation som vi har med dig via telefon eller e-post, för att kunna ge dig bästa service och följa upp dina ärenden. I de fall information lämnas till oss via e-post och telefon anser vi att samtycke har getts till att eventuella personuppgifter registreras.

Personuppgift

En personuppgift är något som direkt eller indirekt kan identifiera en nu levande person.

Behandling

Att behandla en personuppgift innebär helt enkelt att använda den på något sätt.

Hur vi behandlar dina personuppgifter

I de flesta fall används dina personuppgifter för att kunna fullfölja vårt avtal. Det kan t.ex. handla om en korrekt fakturaadress eller viktig information som behöver kommuniceras via e-post eller telefon gällande din beställning. Vi skickar även erbjudanden som kan vara av intresse för dig via e-post och ibland även vanlig post. Nedan följer några exempel på hur dina personuppgifter används:

Namn: Avtalsuppföljning, marknadsföring Adress: Avtalsuppföljning, marknadsföring  E-post: Viktig information gällande beställning, marknadsföring Telefon/SMS: Viktig information gällande beställning  Meddelande: Information till kökspersonal av din beställning  Personnummer: Vid beställning på faktura, uppföljning av avtal

Vilka har tillgång till dina personuppgifter?

Endast de som absolut behöver ha tillgång till dina personuppgifter har det. Det gäller Kundtjänst, kökspersonal och personer i ledande befattning. I de fall vi använder dina personuppgifter i marknadsföring via post har vi upprättat särskilda så kallade personuppgiftsbiträdesavtal med våra leverantörer, vilket t.ex. innebär att de har skyldighet att radera personuppgifterna så snart de används och att de inte får använda dina personuppgifter till något annat än det vi specificerar.

Hur länge har vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina Personuppgifter olika länge beroende på vilken uppgift det rör och syftet med behandlingen. Vi har upprättat interna regler för lagring och gallring av personuppgifter. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras ut då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för att fullfölja avtal, analyser eller direktmarknadsföring för de ändamål som de har samlats in för. Information gällande allergier hanterar vi med särskild försiktighet. Viss information kan behållas längre då det krävs så p.g.a. andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen.

Du har rätt att få utdrag ur, ändra och radera din personuppgifter

Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter genom att begära ett utdrag. Du kan även begära att vi rättar, kompletterar, raderar eller begränsar behandlingen av dina personuppgifter så länge det inte inkräktar på att vi kan uppfylla vårt avtal med dig.

Du kan när som helst få en kopia av de personuppgifter som vi behandlar som rör dig utan kostnad. Om du begär utdrag väldigt ofta kan vi ta ut en skälig avgift för administrativa kostnader.

Laglig grund för behandling

Enligt dataskyddslagen behövs en laglig grund för behandling av varje enskild personuppgift. I stort sett alla personuppgifter vi registrerar och behandlar gör vi i syfte att kunna fullfölja vårt avtal med dig. Vår lagliga grund är således Avtal. I de fall vi skickar marknadsföring via e-post även efter du varit kund hos oss använder vi oss av den lagliga grunden Intresseavvägning, d.v.s. vi tror att du är intresserad av att ta del av erbjudanden som har med vårt verksamhet att göra. I vissa fall marknadsför vi oss digitalt till dig även du inte varit kund och vid sådana tillfällen gör vi det då vi sett att du visat ett intresse för den typ av verksamhet vi bedriver.

Kontaktuppgifter

Har du frågor kring vår behandling av dina personuppgifter vänder du dig till oss på info@ingers.se. Du är också välkommen att ringa vår produktion på 0470-26850 så kan du där få vidare information om hur du kommer i kontakt med vår administration.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.